Vaderdag … bewaar je cadeautje maar tot volgende week.

Vaderdag … een bijzondere dag.

Het is bijna vaderdag. Voor jonge kinderen is dat, net als moederdag, een heel bijzondere dag. Maar wat als je ouders gescheiden zijn en je die dag net niet bij papa bent? Dat is voor kinderen heel moeilijk, zeker als ze nog heel jong zijn. Ze hebben immers op school of in de crèche heel intensief gewerkt aan een verrassing voor papa. Ze zijn heel benieuwd naar de reactie van hun vader. Ze kunnen  vaak niet wachten om hun werkje af te geven. En dan komt er zo’n domper: ‘bewaar je cadeautje maar tot volgende week als je weer bij papa bent….‘

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn

Vaderdag - scheidingMaar het hoeft niet zo te gaan. Vooraf afspraken maken rond het verblijf op speciale dagen, zoals verjaardagen, moeder- en vaderdag, kerst, nieuwjaar, schoolvrije dagen etc. is iets dat tijdens een bemiddelingstraject aan bod komt. De bemiddelaar zal zo een regeling daarover zeker adviseren want dat brengt rust en duidelijkheid, ook bij de kinderen.

Wanneer er vooraf geen afspraken gemaakt zijn, zal veel afhangen van de welwillendheid van beide ex-partners: zijn ze bereid om de belangen van hun kinderen voorop te stellen en samen te overleggen wat er op zo een speciale dag mogelijk is? Kunnen de kinderen die dag naar papa? Of toch alleszins even langsgaan om hun pakje af te geven? Of als dat niet mogelijk is, misschien even bellen of een kaartje sturen? Soms is er door omstandigheden weinig of  geen enkel contact meer met één van beide ouders. Ook dan is het belangrijk om oog en oor te hebben voor wat kinderen willen en te bekijken wat mogelijk is.

Maar wat met ‘stiefpapa’?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het geknutselde vaderdagcadeau aan ‘pluspapa’ wordt gegeven, hoe goed de relatie tussen kind en stiefpapa ook is. Het cadeautje is immers speciaal gemaakt voor papa! Natuurlijk kan er voor pluspapa ook een verrassing gemaakt of gekocht worden, als het kind dit echt wil. Ook hier is het van belang dat er geluisterd wordt naar het kind. Het mag dus zeker geen verplichting zijn. Verwacht bovendien niet te veel van school of opvang, dat is immers gewoon praktisch gezien niet altijd haalbaar. Maak of koop dus liever samen met het kind een extra pakje of kaart. Zo kan ook stiefpapa in het zonnetje gezet worden.


scheidingwww.samenbemiddelen.be