School en scheiding

De school, een veilige haven

Ze zitten in elke klas. Naar schatting heeft één kind op drie gescheiden ouders. Een aantal van hen voelt zich, vooral tijdens crisismomenten, minder goed. In woelige tijden rond de scheiding kan de school een rustpunt zijn waar kinderen zich veilig voelen.

Aandacht en begrip

School en scheidingNaast ‘thuis’ is ‘school’ de plek waar de leef- en belevingswereld van kinderen zich afspeelt. Tijdens de scheiding kunnen extra aandacht en begrip op school een wereld van verschil maken. Luisteren naar kinderen en hen serieus nemen is belangrijk. Op die manier kan de leerkracht een echte steunfiguur worden. Dat moet vooral discreet gebeuren zodat het kind zich geen uitzondering voelt. Het betekent uiteraard ook niet dat ongepast gedrag getolereerd wordt. Het gaat erom dat het kind zich begrepen voelt en tot rust komt.

Naast de leerkracht spelen ook vooral de vrienden een steunende rol. Vandaar dat het zo belangrijk is dat kinderen in een scheidingssituatie in hun vertrouwde (school)omgeving kunnen blijven.

Praktisch

Kinderen met gescheiden ouders hebben wel eens problemen met praktische zaken. Zo gebeurt het wisselmoment vaak op school. Kinderen staan ’s morgens en ’s avonds gepakt en gezakt (koffer, sporttas, boekentas…) in de rij. Sommige scholen bedachten hiervoor een oplossing en voorzien een ruimte waar kinderen hun bagage kwijt kunnen in afwachting van het ophaalmoment. Daarnaast vergeten kinderen met ‘twee huizen’ al eens gemakkelijk schoolgerei (zwemspullen, turnkleding, boeken) in één van beide huizen. De school kan hiervoor een aanpassingsperiode tolereren. Ze kan bovendien ook extra tijd voorzien voor bepaalde documenten die door ouders ondertekend moeten worden, zoals rapporten of toestemming voor een schooluitstap.

Informeren

De scholen kunnen hun rol als steunpunt uiteraard alleen maar opnemen als ze op de hoogte zijn van de (nakende) scheiding. Het is belangrijk dat ouders dit doen. Vaak heeft een leraar immers al in de gaten dat er iets mis is met een kind. Door uit te leggen dat het kind het thuis lastig heeft, voorkom je mogelijke narigheid. De meeste leerkrachten realiseren zich vandaag immers al te goed wat een kind in zo’n periode te verwerken krijgt en zullen er werk van maken om het kind op school goed op te vangen.

Meer over de houding van scholen bij scheiding, leest u in een volgend stuk De school is geen bemiddelaar’.

 


ouderschapsbemiddeling - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be