Onderhoudsbijdrage afdwingen wordt niet eenvoudiger

Onderhoudsbijdrage afdwingen wordt moeilijker

Ouders hebben een bijdrageplicht ten aanzien van hun gezamenlijke kinderen, ze moeten dus ook na de scheiding blijven instaan voor de opvoedingskosten. Geen onderhoudsbijdrage betalen voor je kinderen kan dus in principe niet, maar gebeurt in realiteit steeds meer. Om die bijdrage (alimentatie) af te dwingen kunnen eenoudergezinnen aankloppen bij Davo (Dienst voor Alimentatievorderingen). Maar vanaf september zullen het aantal kantoren van Davo  zowat gehalveerd worden. Daardoor wordt de drempel voor de meest kwetsbare gezinnen nog hoger….

Cijfers

Uit cijfers (La Ligne des familles, april 2017) blijkt dat vier op de tien gezinnen na een echtscheiding niet het onderhoudsgeld krijgen waarop ze recht hebben. 85% van de eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen tegen het einde van de maand. 93% van de aanvragers bij Davo zijn vrouwen. Dit schetst een onrustbarend beeld.

Davo

Wat Davo precies doet, legde ik uit in een vorig artikel ‘Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld’. In een notendop: de dienst vordert achterstallige onderhoudsbijdragen terug en keert voorschotten uit. Zo hielp Davo sinds de oprichting in 2004 al zo een 86.000 ex-partners en kinderen. Dat is een mooi resultaat.

onderhoudsbijdrageUit een evaluatie blijkt echter ook dat Davo slechts 36% van de voorschotten kon terugvorderen en dat is veel te weinig. Bovendien laten sommige ex-partners zich onvermogend verklaren zodat er geen achterstallige onderhoudsbijdragen kunnen teruggevorderd worden. Davo staat hier zowat machteloos tegenover.

Vandaar dat men het aantal Davo-kantoren wil terugschroeven naar elf aanspreekpunten, ongeveer een per provincie. Dat is te weinig, vinden de Vrouwenraad en de Gezinsbond. Door de lokale kantoren op te doeken, verhoog je immers de drempel voor de meest kwetsbare doelgroep, ze zullen nog moeilijker hun weg vinden.

OCMW

Er gaan stemmen op om Davo te laten vervellen tot een onderdeel van de lokale OCMW. Als lokaal aanspreekpunt zou dit zeker laagdrempelig en vlot bereikbaar zijn. Bovendien kan het OCMW gemakkelijker onderhandelen met ex-partners die niet willen betalen, volgens Monica De Coninck (ex-voorzitster Antwerpse OCMW). Zo kunnen zij het uitbetalen van het leefloon koppelen aan het betalen van de onderhoudsbijdrage. Maar ook De Coninck vindt het jammer indien Davo zou verdwijnen. Beide zouden elkaar kunnen aanvullen. Maar tot vandaag is hierover nog niets beslist.

Het paard niet achter de wagen spannen

Vanaf september wordt het aantal Davo-kantoren dus gehalveerd, terwijl er intussen nog geen alternatief is. Je mag het paard niet achter de wagen spannen, maar dat is precies wat er nu gebeurt.

Bron: De Standaard: ‘Alimentatie afdwingen moeilijker’ (10/05/2017)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be