Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld meer voor de kinderen

Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld.

Volgens een recent artikel in De Tijd (15/10/16) nemen steeds meer ouders het niet zo nauw meer met de betaling van het onderhoudsgeld voor hun kinderen. Het aantal kinderen dat aanspraak maakt op een voorschot van de overheid steeg vorig jaar met maar liefst 15 procent. Dat is onrustbarend veel… Tijd om een en ander even op een rijtje te zetten.

Bijdrageplicht

Ouders hebben een bijdrageplicht ten aanzien van hun gezamenlijke kinderen, ze moeten dus ook na de scheiding blijven instaan voor de opvoedingskosten. Hoeveel het onderhoudsgeld precies bedraagt, hangt onder meer af van de inkomsten van elke ouder (na de scheiding) en de kosten voor het kind. Het gaat dan om dagelijkse kosten (bv. voeding), vaste kosten ( bv. kledij, school etc.) en de buitengewone kosten (dit zijn uitzonderlijke of onvoorziene uitgaven bv. tandheelkundige kosten, schoolreizen, eventuele hogere studies later, communiefeesten etc.). In een eerder artikel Onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor kinderen ging ik hier dieper op in.

Niet (meer) betalen is geen optie?

onderhoudsgeldNiet betalen voor je kinderen kan dus in principe niet, maar gebeurt in realiteit steeds meer. Men denkt dan al snel aan pesterijen in het kader van een vechtscheiding, maar dat is niet altijd het geval. Een reden kan bijvoorbeeld ook zijn dat bij de scheiding de ouderschapsregeling niet voldoende concreet en/of doordacht werd opgesteld. Zo een regeling kan dan een steeds terugkerend punt van discussie worden. Samenwerken met een erkend bemiddelaar link bij het opstellen van de regeling zou hier al heel wat leed kunnen voorkomen.

Het kan ook dat in de jaren (of zelfs maanden) na de scheiding de persoonlijke situatie van de ex-partners en de kinderen is veranderd en de gemaakte afspraken bijgevolg niet meer voldoen. Het is dan nodig om een en ander eens opnieuw te overdenken. Alleen moeten beide partijen hiervoor van goede wil zijn en bereid zijn om tot een compromis te komen. Een bemiddelaar kan hier als objectieve derde een cruciale rol spelen.

Maar wat als dat niet lukt? In dat geval zijn er drie opties: bij DAVO aankloppen, een gerechtsdeurwaarder inschakelen of een procedure opstarten.

DAVO

Wie geconfronteerd wordt met onbetaalde onderhoudsbijdragen, kan aankloppen bij de Dienst voor Alimentatievorderingen. Deze overheidsdienst kan twee dingen doen: een voorschot betalen op de maandelijkse onderhoudsbijdrage en de niet betaalde onderhoudsbijdragen invorderen bij de ex-partner die nalaat te betalen.

DAVO betaalt enkel voorschotten op toekomstige bijdragen en niet voor achterstallen. Het voorschot bedraagt maximaal 175 € per maand en wordt toegekend voor een periode van zes maanden. Om in aanmerking te komen moet u echter aan vier voorwaarden voldoen:

  1. U mag niet meer dan 1800 € netto per maand verdienen. Dat bedrag wordt verhoogd met 66 € netto per kind ten laste en 132 € voor een kind met een handicap. Bij dat maandelijks nettobedrag wordt één twaalfde van het vakantiegeld en de premies geteld. Er wordt ook rekening gehouden met voordelen in natura (maaltijdcheques), maar niet met kinderbijslag of de inkomsten van een eventuele nieuwe partner.
  2. U woont in België.
  3. U ontving in het jaar voorafgaand aan uw aanvraag tweemaal geen of slechts een gedeeltelijke onderhoudsbijdrage.
  4. U hebt een vonnis van een rechter of een authentieke akte waarin het bedrag van de onderhoudsbijdrage werd vastgelegd.

Daarnaast kan DAVO ook niet betaalde onderhoudsbijdragen invorderen bij de ex-partner die nalaat te betalen. Dit gaat dan om de achterstallen van de afgelopen vijf jaar. De tussenkomst van DAVO is gratis voor degene die zijn onderhoudsbijdragen wil betaald zien. De partner die weigert te betalen daarentegen moet voor de werkingskosten opdraaien. Boven op de maandelijkse bijdrage en de achterstallen moet hij/zij 13 % van dat bedrag bijbetalen.

Gerechtsdeurwaarder

Voor het invorderen van niet betaalde onderhoudsbijdragen kan u ook een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hier moet u wel zelf eerst de kosten voor diens tussenkomst voorschieten. Dat betekent dat u dit voorschot pas terugbetaald krijgt als de deurwaarder erin slaagt om de sommen te recupereren van uw ex.

De gerechtsdeurwaarder en DAVO gebruiken dezelfde middelen om de achterstallen in te vorderen: meestal wordt er beslag gelegd op het loon of de uitkering. DAVO kan als onderdeel van de overheidsdienst Financiën ook beslag leggen op de eventuele teruggave van belastingen.

Strafrechtelijke procedure

De onderhoudsplichtige die niet betaalt kan eventueel ook strafrechtelijk vervolgd worden. Maar niet betaalde alimentatie is vaak geen prioriteit voor het gerecht. Zoals we onlangs in De Standaard (dd. 05/09/16) lazen, leidt het niet betalen van onderhoudsgeld zelden tot een proces. Het parket vindt de strafvordering vaak overdreven in verhouding tot de impact van het misdrijf en vindt het dus, ook gezien een capaciteitsgebrek, niet meteen een prioriteit.

Volgens minister Geens wordt de magistratuur wel gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor deze problematiek. De nieuwe richtlijnen promoten ook andere maatregelen, zoals bemiddeling tussen de partijen. Die manier van afhandelen heeft zijn nut immers al bewezen in strafzaken.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be