Nieuws

Steeds meer gescheiden ouders betalen geen onderhoudsgeld

Steeds meer gescheiden ouders betalen geen onderhoudsgeld

Steeds meer gescheiden ouders nemen het niet zo nauw meer met de betaling van de onderhoudsbijdrage voor hun kinderen. Alleenstaande ouders vragen daarom almaar vaker steun aan de overheid. Zo een 18 000 kinderen ontvangen vandaag een onderhoudsbijdrage van de overheid. Kamerlid Goedele Uyttersprot (N-VA) vroeg de cijfers op. Lees meer

Hoe groot is de kans dat je voor altijd bij elkaar blijft?

Hoe groot is de kans dat je voor altijd bij elkaar blijft?

In een college voor Universiteit van Vlaanderen deelt professor Dimitri Mortelmans  van de Universiteit Antwerpen zijn inzichten over scheiden en scheidingsrisico’s.

Als reden voor de toename van scheidingen ziet hij enerzijds een verandering van waarden (we zijn vandaag veel vrijer in onze relaties) en een verandering in wetgeving (we kunnen veel sneller scheiden dan vroeger).

Lees meer

Grootouders naar de rechter om kleinkind te zien

Zevenhonderd grootouders naar rechter om kleinkind te zien

Elke dag trekken twee grootouders naar de rechtbank in de hoop weer contact te krijgen met hun kleinkinderen. Conflicten tussen ouders en grootouders door een echtscheiding of een overlijden kunnen een abrupt einde van de relatie tussen grootouder en kleinkind betekenen. Een  wetsvoorstel van N-VA moet die relatie verzekeren. Lees meer

Handleiding voor een nieuw samengesteld gezin

Handleiding voor een nieuw samengesteld gezin

Een kwart van alle huidige gezinnen in Vlaanderen is een nieuw samengesteld gezin. Zowat zestig procent daarvan valt na verloop van tijd weer uit elkaar. Er is dus zeker nood aan meer inzicht in deze complexe materie, zoals ik in een vorig artikel ‘De overlevingskansen van een NSG’ al aanhaalde. Naast de professionele hulp die een scheidingsbemiddelaar kan bieden, zijn er ook heel wat andere hulpbronnen. Lees meer

Grootouders die hun kleinkinderen moeten missen

Grootouders die hun kleinkinderen moeten missen

In donkere, koude kerstdagen biedt het vooruitzicht op warmte en gezelligheid binnen de familiekring een prettig vooruitzicht. Grootouders, kinderen en kleinkinderen samen gezellig bij de kerstboom…dat is het beeld dat we ons voorstellen. In werkelijkheid wordt dat beeld wel eens verstoord. We denken dan aan gescheiden partners en hun kinderen. Maar hoe zit het met grootouders? In deze kersttijd wil ik daarom ook even aandacht geven aan alle grootouders die hun kleinkinderen moeten missen. Lees meer

Bij de deur afleveren graag

Bij de deur afleveren graag

In vorige artikels Wisselhuis geeft wisselstress en Van papa naar mama en weer terug had ik het al over het wisselmoment dat voor kinderen (én hun ouders) een steeds weerkerend moment van spanning is. In onderstaande blog breekt Bjorn Verhelst een lans om daar toch even bij stil te staan. De feestdagen naderen en we zijn druk bezig met het bestellen en thuis laten afleveren van pakjes. Maar hoe zit het eigenlijk met het ‘afleveren’ van de kinderen? Lees meer

Meer solidariteit bij scheiding

Meer solidariteit bij scheiding

In een vorig artikel “Lege handen na scheiding straks onmogelijk?” had ik het over een voorstel van minister Geens om een nieuw huwelijksstelsel (het vierde) in te voeren. Daarmee wilde de minister vermijden dat een van de partners er na een scheiding bekaaid vanaf kwam. Daarnaast was er ook “de regeling van de erfenis in een nieuw samengesteld gezin” die voor heel wat problemen zorgde. Maar er is nu gelukkig licht aan het eind van de tunnel… Lees meer

Welke kosten zijn er bij de overname van een woning

Huis in scheiding: de kosten bij overname van de woning

Een prangende vraag bij het inkopen van de gezinswoning is hoeveel de notariskosten en de verdeeltaks bedragen.

Zoals ik in een vorig artikel link Miserietaks of verdeelrecht bij beëindiging van uw relatie al aanhaalde, maakt men bij het bepalen van de kosten een onderscheid tussen enerzijds gehuwde en wettelijk samenwonende koppels en anderzijds feitelijk samenwonende koppels. Lees meer

App voor gescheiden ouders

KiT moet communicatie met kinderen na scheiding verbeteren

Voetbaltraining, een doktersafspraak,oudercontact, verjaardagspartijtje… als je kinderen hebt, loopt de agenda snel vol. Voor gescheiden ouders wordt die puzzel nog ingewikkelder. Gelukkig kan dat nu simpeler met de gratis app ‘KiT’ die onderzoekers van de Universiteit Antwerpen ontwikkelden. Lees meer

Wie betaalt de huur als huurders uit elkaar gaan?

Wie betaalt de huur als huurders uit elkaar gaan?

Wie blijft in het huis wonen en wie vertrekt? Een heikel punt waarmee scheidende paren geconfronteerd worden. Wanneer het om een huurwoning gaat, rijst bovendien de vraag of de verhuurder daar moeilijk over zou kunnen doen. Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker voor een van de huurders om zijn deel van het huurcontract stop te zetten. Lees meer

Scheiding regelen voor je trouw?

‘Ik regel mijn scheiding voor ik trouw…’

‘Vechtscheiding voorkomen? Kies dan voor de antivechtscheidingsclausule’. Deze slogan klinkt bij Netwerk Notarissen,een kleine federatie van notarissen in Nederland. En in België? Voorlopig kan het opnemen van een antivechtscheidingsclausule in een huwelijkscontract niet. De Belgische wetgeving laat dit niet toe. Hieronder bekijken we even hoe een en ander precies werkt. Lees meer

Limburgse rechtbank stuurt scheidende koppels verplicht naar bemiddelaar

Limburgse rechtbank stuurt scheidende koppels verplicht naar trajectbemiddelaar

De Limburgse familierechtbank opent het nieuwe gerechtelijk jaar met een primeur: scheidende koppels moeten voortaan verplicht langs een trajectbemiddelaar passeren. De rechtbank doet dat omdat ze ervan overtuigd is dat de bemiddelaar een grote rol kan spelen om de scheiding sneller, goedkoper en tot grotere tevredenheid van de partijen af te handelen. Bovendien zou op deze manier ook de werkdruk op de rechtbank zelf verminderen.    Lees meer

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel

De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, bij een deel van de scheidingen zijn er problemen rond financiën en/of de ouderschapsregeling en het ouderschapsplan. Bij ongeveer de helft van deze laatste groep verloopt de scheiding (zeer) problematisch. Met deze laatste groep wil Kinderen uit de knel aan de slag gaan. Lees meer

Vechtscheidingen, kan niemand dan ingrijpen?

Vechtscheidingen: kan niemand dan ingrijpen?

Vechtscheidingen: kan niemand dan ingrijpen? Zo luidt de hartenkreet van ‘De Wakkere Papa’, een blogartikel in de Gezinskrant van De Bond (11/08/17). En ja, dergelijke schrijnende situaties komen nog te vaak voor, ik hoor het geregeld in mijn praktijk als bemiddelaar. Soms gaat het om de leugens van een manipulatieve papa, dan weer om de pesterijen van een rancuneuze mama, of omgekeerd, maar altijd zijn de kinderen het slachtoffer. Lees meer

Ouderschapsplan verplicht bij scheiding?

Wetsvoorstel: verplicht ouderschapsplan bij scheiding

Volksvertegenwoordiger Sonja Becq heeft een amendement (persbericht Sonja Becq 15/06/17) klaar om een eerder ingediend wetsvoorstel aan te passen. Hiermee wil zij ouders die scheiden verplichten om een ouderschapsplan op te stellen. Zij vindt dat  men in scheidingsprocedures vaak te weinig nadenkt over de concrete gevolgen en regelingen  voor de kinderen. (meer…)

Scheiden zonder verplichte verschijning op de rechtbank

Niet meer naar de rechtbank bij scheiding met onderlinge toestemming

De federale ministerraad keurde op 15/07 het voorstel van minister van Justitie Koen Geens m.b.t scheiding met onderlinge toestemming (EOT) goed. Zo zullen gehuwden die in overeenstemming willen scheiden niet langer persoonlijk voor de rechter moeten verschijnen. De hele procedure kan schriftelijk worden afgehandeld. Lees meer

Co-ouderschap en communicatie

Ruim één op de vier gescheiden ouders praat nooit met elkaar

Co-ouderschap betekent niet altijd dat kinderen ‘samen opgevoed’ worden. Amper 1 op de 3 gescheiden ouders heeft frequent contact met de ex-partner. Ruim 1 op de 4 praat zelfs nooit met de andere ouder. Experts willen daarom dat rechters niet langer voorrang moeten geven aan verblijfsco-ouderschap als de ouders er zelf niet uit raken. Lees meer

Op vakantie… en dan scheiden

Op vakantie… en dan scheiden

Heel wat partners starten de scheidingsprocedure op na een vakantie. Hoe dat komt belichtte ik in een vorige bijdrage Vakantie… de ultieme relatietest. Als u en uw gezin dit meemaken dan is dat een heftige periode vol emoties. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Een helder hoofd houden in deze rollercoaster van gevoelens en emoties is niet evident. Toch moet er heel wat geregeld worden. Hoe pakt u dit aan? Lees meer

Discussies over de schoolkeuze

De ‘juiste’ school…voer voor discussie bij scheiding

Ouders hebben weleens discussies over de schoolkeuze. Het gaat dan over de ‘juiste’ school of het kiezen van de ‘gepaste’ studierichting voor hun kind. Voor gescheiden ouders of ouders-in-scheiding is dit vaak een heikel discussiepunt. Nefast voor de kinderen is dat, want zij worstelen met een loyaliteitsconflict tussen hun vader en hun moeder. Lees meer

Verblijfsregister, levert voordeel op voor kinderen bij scheiding.

Verblijfsregister na de scheiding

Na de scheiding van hun ouders kunnen kinderen, net als elke burger, slechts op één plaats gedomicilieerd zijn. Dat zorgt wel eens voor problemen als ouders in twee verschillende gemeenten wonen en gekozen hebben voor co-ouderschap. Daarom kan sinds vorig jaar een co-ouder de kinderen ook in de tweede gemeente inschrijven in een verblijfsregister. Maar werkt dit wel? En hoe kan het beter? Lees meer

Het cijferwerk van een nieuw samengesteld gezin

Het complexe cijferwerk van een nieuw samengesteld gezin

Uit het vorige artikel ‘Nieuw samengestelde gezinnen en hun budget’ bleek al dat geldzaken in een nieuwe relatie alleen maar complexer worden. Naast het berekenen van de bijdragen aan de huishoudkosten zijn er ook nog enkele voetangels, zoals de rol van de kindrekening in het gezinsbudget en de onderhoudsbijdrage die de partner voor de kinderen betaalt aan de ex-partner. De vraag is hoever dat cijferen moet/kan gaan, wil je als nieuw samengesteld gezin een kans maken. Lees meer

De kinderbijslag bij echtscheiding

Wij scheiden. Wat gebeurt er met de kinderbijslag?

De Vlaamse overheid werkt aan een hervorming van de kinderbijslag vanaf 2019. Hiermee komt ze tegemoet aan de verzuchtingen van nieuw samengestelde gezinnen. Het is immers de bedoeling om in de toekomst alle gezinsvormen gelijk te behandelen of ‘elk kind gelijk’ te stellen. Dat houdt in dat elk kind dezelfde kinderbijslag krijgt. Lees meer

Rol van familie bij een scheiding

Familienetwerk als beschermjas

Kinderen in een scheiding hebben een netwerk / familie nodig. Het uiteenvallen van het oorspronkelijke gezin naar een eenoudergezin wordt vaak ook nog eens gevolgd door een overgang naar een nieuw samengesteld gezin. Dat vraagt heel wat aanpassing en flexibiliteit van een kind. Het is goed dat de omgeving in die periode extra ‘beschermjassen’ biedt. Lees meer

Kinderen in een scheiding

Kinderen in scheiding hebben een netwerk nodig

Bij een scheiding valt de wereld van kinderen in twee helften uit elkaar. Hun veilige en  vertrouwde omgeving staat op zijn kop. Twee basisbehoeften, veiligheid en vertrouwen, staan tijdelijk onder druk. Zowel een ‘vlotte’ als een ‘vechtscheiding’ heeft effect op kinderen. Het is goed dat hun omgeving dan extra beschermjassen* biedt. Lees meer

Birdnesting: drie voor- en drie nadelen

Bird-nesting…de voor-en nadelen

In december 2015 schreef ik een artikel over een aparte vorm van co-ouderschap, namelijk birdnesting (Een alternatieve vorm van co-ouderschap). Dat artikel werd toen overgenomen in Mies Magazine (Mens in een scheiding) en kreeg een vervolg want blogster Martine besloot bird-nesting uit te proberen. Nu, na een halfjaar, maakt ze de balans op. Hieronder leest u er meer over. Lees meer

Co-ouderschap de beste oplossing?

Co-ouderschap is niet altijd de beste oplossing bij scheiding

We moeten dringend af van de voorrang die co-ouderschap krijgt bij echtscheiding. Deze oproep komt er na de voorstelling van een rapport van Sofie Van Assche van het Centrum Sociologie KU Leuven), waaruit blijkt dat 29 procent van de ouders in co-ouderschap niet met elkaar praat over hun kind. En net dat overleg tussen ouders over hen is zo belangrijk voor de kinderen: dat  ouders met elkaar praten en elkaar respecteren, zelfs al hebben ze geen relatie meer.

(meer…)

2017 een nieuw jaar, een nieuw begin

Een positief begin

Scheiden is stilaan ‘gewoon’ in onze maatschappij, maar het meemaken ervan is dat zeker niet. Een scheiding heeft immers heel wat impact op ouders en kinderen.

Bij ‘scheiden’ denken we vooral aan veel verdriet, pijn, ellende en strijd. Maar het hoeft niet altijd zo te gaan. Dat is de boodschap die ik bij het begin van dit nieuwe jaar vooral wil benadrukken.

Met een beetje hulp en goede wil

Er zijn ook heel wat vaders en moeders die weliswaar hun relatie met elkaar willen beëindigen maar er toch als ouders nog samen voor hun kinderen willen zijn. Als partners gaan ze uit elkaar, maar als ouders willen ze respectvol met elkaar omgaan om zo samen belangrijke beslissingen over en met de kinderen te (blijven) nemen. Natuurlijk loopt dat niet altijd van een leien dakje. Soms is er bij een scheiding wat hulp van een bemiddelaar nodig. En die hulp willen wij graag geven! Het is trouwens nooit te laat om ermee te beginnen…

Geheugensteuntje of inspiratiebron

Als geheugensteuntje of als inspiratiebron voor goede voornemens wil ik ook graag onderstaand artikel van Mies Magazine met u delen.

10 dingen die kinderen van gescheiden ouders lastig vinden

1. Heen en weer

Met je spullen heen en weer moeten sjouwen tussen twee huizen is echt super vervelend. Als je een bepaalde trui of broek aan wil die dan nét niet bij papa of bij mama ligt…Of als je je scheenbeschermers in de auto van mama laat liggen terwijl je net dat weekend bij papa bent om te hockeyen. Lastig! 

2. Vaste plek

Wij mogen bijvoorbeeld sommige dingen niet van mama naar papa meenemen of andersom. Super irritant als het om iets gaat dat je graag iedere dag gebruikt. Ik heb een laptop bij mijn vader staan, maar die mag niet mee naar mijn moeder. In de praktijk betekent het dat ik dus ook bij mijn moeder een computer nodig heb om huiswerk op te maken als ik bij haar ben. En de spelletjes die ik op de laptop speel kan ik dus alleen spelen als ik bij mijn vader ben.

3. Communicatie

Ik haat het als ik de boodschapper moet zijn tussen mijn ouders. ‘Kun jij ….tegen je vader zeggen!’ of  ‘Zeg even tegen je moeder dat ze… niet moet vergeten’. Dit vinden we ontzettend lastig. Ik zou zeggen: als praten niet gaat, e-mail dan met elkaar, of stuur een smsje maar vraag het aub niet aan ons!

4. Slecht praten over elkaar

Dat jullie elkaar niet meer zo leuk, aardig of lief vinden, dat snappen we nu wel! Maar probeer geen slechte dingen over de andere ouder te zeggen waar wij bij zitten. Dat kwetst. Die andere ouder is óók onze ouder en het voelt dan alsof je ook iets slechts over ons zegt. Stop ermee!

5. Kiezen waar

Voor sommigen van ons is het al vooraf bepaald waar we onze verjaardag, kerst, nieuwjaar, enzo vieren. Maar als jullie de keuze aan ons laten om te kiezen, zijn we bang dat we één van jullie kwetsen. Liefst vieren we zoveel mogelijk nog samen, zeker onze verjaardagen!

6. Andere regels

Bij mijn moeder mag ik na school niet gaan spelen bij vriendjes of omgekeerd. Zij wil dat ik dan mijn huiswerk maak en vindt het anders te druk. Bij mijn vader mag alles juist wel. Soms nodigt hij vrienden of vriendinnen voor mij uit zonder dat ik het weet. Ik vind het best wel lastig dat er bij mama thuis hele andere regels zijn dan bij papa. Ik moet iedere keer omschakelen en dat is erg irritant.

7. Kiezen wie

Soms is er op een bepaalde dag zowel bij mama als bij papa thuis iets leuks te doen. Ik baal dan dat ik moet kiezen. Kinderen met getrouwde ouders hoeven dat niet, maar wij wel. We willen liever niet hoeven kiezen, maar doen dat toch en daarover voelen we ons schuldig nadien.

8. School en leerkrachten

Ik baal ervan dat er op school weinig rekening wordt gehouden met kinderen van gescheiden ouders. Leerkrachten zouden moeten weten hoe moeilijk het soms is om al je gerief keurig bij elkaar te houden, of je huiswerk goed te maken. De switch-dagen zijn het ergst, omdat je dan ook extra moet bedenken wat er allemaal mee moet en wat niet. Ik ben al vaak een boek of schrift bij één van mijn ouders vergeten, de juf kon daar niet mee lachen.

9. Stiefouder

Soms hoor ik mijn vriendinnen zeggen dat ze mijn stiefmoeder zo leuk vinden. Ik vind haar niet leuk, dus ik wil dat echt niet horen. Ik snap niet hoe ze haar wél leuk vinden ook al kennen ze maar één kant van haar, want als ik alleen met haar ben is ze héél anders!

Ik vind mijn stiefmoeder juist leuk, ze maakt veel tijd voor mij en mijn broertje, doet leuke dingen met ons en luistert vaak naar onze verhalen. Soms zelfs meer dan papa. Het voelt soms raar om een betere band met haar te hebben dan met onze vader.

10. Aandacht eerlijk verdelen

Iedereen leek het erover eens dat – je aandacht eerlijk verdelen tussen je vader en moeder – héél erg moeilijk is!

 

Samen Bemiddelen wenst  iedereen een hoopvol, warm en gezond 2017 toe!

scheiding - 2017-happy-new-year-8

Feestdagen voor kinderen van gescheiden ouders

Feestdagen voor kinderen van gescheiden ouders

Het einde van het jaar komt in zicht. Dat is vaak een moeilijke periode voor gescheiden partners en hun kinderen, zeker als de scheiding recent is. In onderstaand artikel vertelt Marieke Lips (KIDSINBETWEEN) haar eigen ervaringen en schenkt zo een paar lichtpuntjes aan kinderen in een scheidingssituatie.

Het einde van het jaar komt in zicht.

De kerstdagen en oud en nieuw staan weer voor de deur. Veelal geen gemakkelijke periode voor ex-partners en voor de kinderen van gescheiden ouders. Zeker niet wanneer de scheiding pasgeleden heeft plaatsgevonden. Het besef doet dan extra hard zijn intrede dat het vroegere samenzijn als gezin een andere vorm heeft aangenomen.

Eenzaamheid

Uit eigen ervaring herinner ik het me nog goed; onze eerste kerst alleen als gescheiden gezin. Mijn broer die op dat moment ook nog eens in het buitenland zat. Waar voorheen alle dagen gevuld waren met familieaangelegenheden, begonnen mijn moeder en ik aan een kerstdiner voor ons samen. De eenzaamheid overviel mij enigszins, juist doordat ik mij maar al te goed besefte wat er gaande was en dat onze thuissituatie vanaf dat moment voor altijd anders zou zijn. In mijn hoofd creëerde ik daarnaast het idee dat anderen het vast leuker hadden, wat het kerstgevoel niet bevorderde.

gescheiden

Tips om de dagen feestelijk te maken

Dat gevoel van eenzaamheid kan er toe bijgedragen dat een kind een hekel krijgt aan de feestdagen en deze liever vermijdt. Zonde en onnodig!

Met de nodige creativiteit zijn er talloze manieren te vinden om de feestdagen draaglijk en simpelweg gewoon leuk te maken, ook wanneer de thuissituatie is veranderd door een scheidingssituatie.

Ik weet zelf nog goed dat wij uiteindelijk die dingen zijn gaan doen waar wij samen blij van werden; uiteten, naar een leuke voorstelling en noem maar op. Wij hebben heel hard de slappe lach gehad samen. Ook dat herinner ik mij nog. De kleine dingen deden er eens te meer toe. Daarom denk ik nu nog met een glimlach terug aan die ene beruchte kerst, die kerst die alles deed veranderen.

Samen alleen zijn

Door de druk van de ketel te halen dat tijdens de feestdagen bij uitstek alles perfect moet zijn, kan een nieuwe invulling worden gegeven aan het samen alleen zijn. Creëer bijvoorbeeld iets nieuws samen met de kinderen, iets dat echt jullie ding wordt en ieder jaar terug zal komen. Nieuwe tradities doen zo hun intrede. Vraag ruim van tevoren vrienden en hun kinderen over de vloer. Ga vooral die dagen lekker op pad met elkaar, naar het buitenland of binnen ons eigen land voor een dagje weg. Wanneer de kinderen bij de andere ouder zijn, zorg er dan voor dat je als ouder zelf onder de pannen bent of iets gaat doen waar jij je prettig bij voelt. En houd vooral de kleine dingen die er toe doen in stand!

Mijn eigen ervaring als kind van gescheiden ouders heeft mij vooral laten inzien dat de feestdagen geen ballast op je schouders hoeven te worden. Juist niet wanneer er op een creatieve manier invulling wordt gegeven aan het samen alleen zijn.

 

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be

(Net) gescheiden: 5 gouden kerst-tips

Vijf gouden kerst-tips

De kerstperiode is een moeilijke tijd voor veel gescheiden gezinnen. Speciaal voor de kinderen geeft mediator Mr. Sissel Pemmelaar (in Mies magazine 11/12/16)  vijf gouden kerst-tips. En één diamanten tip van de kinderen zelf.

1. Maak samen heldere afspraken

Het beste is om bij het maken van de afspraken omtrent de kinderen bij de scheiding al over de kerst na te denken. Het voorkomt dat er elk jaar opnieuw stress is over de invulling van kerst. Maar dan nog is er ieder jaar overleg nodig over de kerstviering op school, cadeaus of plannen van de beide families. Het eerste jaar is het meest lastige om samen tot afspraken te komen, omdat alles extra emotioneel is. Lukt het jullie niet om er zelf uit te komen, aarzel dan niet om een scheidingsmediator in te schakelen voor hulp.

gescheiden - scheiding

2. Vraag je steeds af of het fijn is voor je kind

Redeneer steeds vanuit je kind. Vraag je af wat voor hem of haar fijn is. En néé dat is niet twee dagen lang van de ene naar de andere kant van Nederland reizen om iedereen te kunnen bezoeken. Vaak zie ik in mijn praktijk dat ouders er in dat geval voor kiezen om kerst en ‘oud en nieuw’ te verdelen. Realiseer je ook dat de behoefte van jouw kind vaak haaks staat op wat jij graag zou willen. Een voorbeeld: misschien heb jij er nu helemaal geen zin in om jouw schoonouders te zien, maar jouw kind wil zijn opa en oma wél zien. Vraag ook aan je kind zelf wat zijn/haar wensen zijn. Je kind erbij betrekken is iets anders dan hem of haar te laten beslissen. Plaats je kind nooit in het midden.

3. Zorg voor zo min mogelijk veranderingen

De wereld staat voor jullie en je kinderen al genoeg op z’n kop. Als jullie elk jaar op eerste kerstdag naar zijn ouders gingen en tweede kerstdag naar haar ouders, waarom zou je dit dan veranderen?

Diamanten kerst-tip: misschien lukt het jullie ook – net als veel ouders in mijn praktijk- om als ouders samen met de kinderen een moment te vinden om even bij elkaar te zijn. Kinderen geven meestal aan tijdens het kind-gesprek, ook na de scheiding met mama en papa samen kerst te willen blijven vieren. Zo’n moment hoeft zeker niet lang, maar kan al een kerstontbijtje samen zijn. Zó blijft het ook leuk.

Wees verder voorzichtig als er net een nieuwe partner is. Bedenk dat al loop jij op een roze wolk, je kind en je familie doen dit niet. Kies er liever voor iets leuks te doen met hem/ haar als de kinderen niet bij jou zijn.

4. De mooiste kerstcadeaus zijn niet te koop

Zet eens de eerste stap en heb begrip voor de ander. Het kost niets maar daarom niet minder waardevol. Naast dat het jezelf lucht geeft, zie je altijd dat jouw gunfactor ook stijgt, een mooi bijkomend voordeel! Dus wil hij heel graag die slee voor de kinderen, zeg dan ja. Of andersom, wil zij graag de kerstspullen, ga daar dan niet moeilijk over doen. Voor je kinderen geldt hetzelfde. Je hebt misschien de neiging om ze nu te verwennen met dure cadeaus. Maar dat is helemaal niet nodig. Het meest waardevolle dat je jullie kind met kerst kan geven is dat het van de andere ouder mag blijven houden.

5. Maak er een feestje van

Het kan zijn dat je de kinderen niet de hele kerst ziet. Probeer daar dan toch het beste van te maken. Bedenk van te voren hoe je deze tijd gaat invullen, dat helpt. Misschien vind je het fijn om tijd met je familie of vrienden door te brengen, zij staan vast en zeker graag voor je klaar. Het kan afleiding geven om voor een paar mensen een lunch, borrel of kerstdiner te maken. Samen naar de sauna, het bos of de film te gaan. Of heb je het zo druk gehad dat je nu alle tijd neemt om uit te slapen, boeken te lezen en dvd’s te kijken op de bank met je favoriete snack. Doe vooral op die dag(en) waar jij zin in hebt. Zo wordt het toch nog een fijne kerst!

 

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be

Lege handen na scheiding straks onmogelijk?

Lege handen straks onmogelijk?

Koppels die huwen kunnen vandaag kiezen tussen drie huwelijksstelsels. In zijn nota ‘De sprong naar het recht morgen’ stelde minister Geens afgelopen woensdag nog een vierde stelsel voor, namelijk ‘Scheiding van goederen met verrekening van aanwinst’. Hiermee hoopt hij tegemoet te komen aan partners die na scheiding met lege handen dreigen achter te blijven. Het gaat dan onder meer over partners die hun job opzeggen om voor de kinderen te zorgen of om mee te helpen (winkelhulp, afspraken noteren….) in de zaak/praktijk  van hun echtgenoot/echtgenote. Lees meer

Samenwonenden vergeten afspraken op papier te zetten

Samenwonenden vergeten afspraken over geld op papier te zetten

Wettelijk samenwonen is een formule die aan populariteit wint. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er weinig verschil bestaat met een huwelijk. Maar in de praktijk leggen wettelijk samenwonenden bijna nooit financiële afspraken vast in een samenlevingscontract. De gevolgen hiervan worden pijnlijk duidelijk bij een relatiebreuk of het overlijden van een partner. Lees meer

Als ouders scheiden…

Plaats van het kind als ouders scheiden…..

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde afgelopen woensdag  16/11 in het Vlaams Parlement zijn Jaarverslag ‘Te veel geschillen over verschillen’ voor. Daarin kwam ook een luik over echtscheiding aan bod, waarin Vanobbergen een beeld schetst over de problemen die bij het Kinderrechtencommissariaat via hun Klachtenlijn binnenlopen en hoe men deze signalen wil vertalen naar het beleid. Lees meer

Onderhoudsbijdrage berekenen

Een billijke onderhoudsbijdrage berekenen is een ingewikkeld rekenproces.

Anno 2016 is de berekening van een billijke en eerlijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen nog altijd een ingewikkeld rekenproces. Een standaardmethode om die bijdragen te bepalen, bestaat niet. Omdat de wettelijke richtlijnen te vaag zijn, blijven in de praktijk scheidende koppels vaak in de kou staan. Lees meer

Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld meer voor de kinderen

Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld.

Volgens een recent artikel in De Tijd (15/10/16) nemen steeds meer ouders het niet zo nauw meer met de betaling van het onderhoudsgeld voor hun kinderen. Het aantal kinderen dat aanspraak maakt op een voorschot van de overheid steeg vorig jaar met maar liefst 15 procent. Dat is onrustbarend veel… Tijd om een en ander even op een rijtje te zetten. Lees meer

Nieuw samengesteld gezin: financiële optimalisatie.

Het financiële huishouden van ‘Nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen kunnen heel wat winst maken als ze hun financiële huishouden op de juiste manier aanpakken. Door zich ‘anders’ te organiseren kunnen ze vaak heel wat meer geld overhouden. Ook op dit vlak geldt dat een goede verstandhouding met de ex-partner loont….

Kinderbijslag

Vaak is het interessant om de kinderen van een nieuw samengesteld gezin te groeperen door hen op hetzelfde adres te domiciliëren. Zo kan men optimaal genieten van de rangorderegeling.

gezin-financieelHet bedrag van het kindergeld is immers afhankelijk van de rang of plaats die het kind inneemt in het gezin van de bijslagtrekkende. Dat bedrag is het laagst voor het eerste kind, hoger voor het tweede en nog hoger voor het derde kind.

In een nieuw samengesteld gezin worden de kinderen die op datzelfde adres gedomicilieerd zijn, gegroepeerd, ook al hebben ze geen biologische band.

Bijvoorbeeld:

Marc en Greet wonen samen. Marc heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk, Seppe (16 jaar) en Jonas (14 jaar) die bij hem gedomicilieerd zijn. Greet heeft uit een eerdere relatie een dochter Reina (10 jaar), maar Reina woont officieel  bij de ex van Greet.

Marc ontvangt:                                                                               Ex van Greet ontvangt:

Seppe (1ste kind): 90€                                                                   Reina (1ste kind): 90€

Jonas (2de  kind): 167€

Door de drie kinderen op hetzelfde adres, dus bij Marc en Greet, te domiciliëren kan de kinderbijslag geoptimaliseerd worden:

Marc en Greet ontvangen:

Seppe (1ste kind): 90€

Jonas (2de kind): 167€

Reina (3de kind): 249€

Uiteraard kan dit enkel als de relatie met de ex-partner goed is en men tot een nieuwe overeenkomst kan komen, waarin de ex van Greet financieel gecompenseerd wordt en meedeelt in de ‘winst’.

Zo een nieuwe overeenkomst moet zeker contractueel vastgelegd worden. Een erkend bemiddelaar kan u hierin bijstaan. Elke nieuwe overeenkomst moet ook goedgekeurd worden door een rechter.

Belastingen

Ook voor uw belastingen is het interessant om de kinderen te groeperen. Er bestaat zoiets als het belastingvrij minimum. Dat is een belastingvoordeel waarbij u op een deel van uw inkomen geen belastingen betaalt. Dat belastingvrij minimum kan u verhogen per kind dat u ten laste heeft. Het is dus bijgevolg fiscaal interessant om de kinderen te groeperen.

Uiteraard is een goede verstandhouding met de ex-partner hiervoor belangrijk. Zo kan u het fiscaal voordeel dat de ex-partner verliest, doorstorten en de belastingwinst delen.

Dubbele domiciliëring: toekomstmuziek?

De wet schrijft voor dat kinderen van gescheiden ouders slechts bij één ouder gedomicilieerd mogen zijn. Enkel die ouder heeft recht op onder meer de schooltoelage, de verlaagde onroerende voorheffing en de verminderde waterfactuur. Volgens de SP.A (Bron: De Standaard dd. 11/10/16 – “Bevrijd gescheiden ouder van extra kosten en kopzorgen” ) hinkt die wet stevig achterop. Daarom stelt men voor om een dubbele domicilie op de kids-ID te plaatsen. Zo zouden fiscale voordelen gelijkmatig verdeeld worden. Als een kind bij beide ouders verblijft, moeten ook beide ouders gelijke rechten en gelijke voordelen krijgen, meent men. SP.A legt daarom een voorstel van resolutie voor bij het Vlaams Parlement. Het is afwachten of dit voorstel uiteindelijk zal gerealiseerd worden….

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be

Kinderen remmen scheiding niet af

Kinderen remmen scheiding niet af

In België zijn bij 2 op 3 echtscheidingen kinderen betrokken. In onze buurlanden is dat minder vaak het geval. Daar zijn kinderen vaker een remmende factor.

In Duitsland zijn maar bij 1 op de 2 echtscheidingen kinderen betrokken. In Frankrijk is dat het geval bij 2 op de 5 echtscheidingen. Kinderen kunnen als remmende factor worden ervaren, maar dit verschilt duidelijk van land tot land.

België heeft ook het hoogste aandeel eenoudergezinnen: 12 procent. In Nederland en Duitsland is dat aandeel maar half zo hoog. Frankrijk zit met 8 procent in het midden.

In 2012 vond 37 procent van de Vlamingen nog dat ouders met jonge kinderen beter niet uit elkaar gaan. Toch wordt er in onze regio almaar vroeger gescheiden. 42 procent van de scheidingen gebeurt binnen de eerste tien jaar na het huwelijk. Dat is meer, of sneller zo u wil, dan in onze buurlanden.

Van de Belgische paren die in 1980 getrouwd zijn, was 18 procent binnen de 15 jaar gescheiden. De paren die huwden in 2000 bereikten dat aandeel al na 9 jaar. Daaruit volgt dat de scheidingskans per leeftijdsgroep zal toenemen.

Nu is 1 op 3 huwelijken die 36 jaar geleden gesloten werden, ontbonden. Dat betreft dus huwelijken uit 1980. De groep die in 2000 getrouwd is, heeft nog alle kans om dat in te halen.

Echtscheiding - kinderen

Al blijkt uit een recent rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering ook dat de trend dalend is. Tot de eeuwwisseling zaten de scheidingen in Vlaanderen en België in stijgende lijn. Dat werd versterkt door een wetswijziging in 1995. In 2007 volgende nog een wetswijziging, die de procedure vereenvoudigde. Er volgde een piek in 2008. Sindsdien zitten de scheidingen in dalende lijn.

De daling blijft ook overeind als je rekening houdt met het feit dat er nu minder vaak huwelijken worden afgesloten.

Nog interessante cijfers:

 • Bij een eerste huwelijk was een Vlaamse bruidegom in 2015 gemiddeld 32,9 jaar, een Vlaamse bruid was 30,3 jaar.
 • De aard van de echtscheidingen is ook veranderd: in België maakten 6 op de 10 echtscheidingen een einde aan het eerste huwelijk van beide partners. Mannen waren daarbij gemiddeld 45 jaar en vrouwen 43 jaar.
 • Bij 4 op de 10 echtscheidingen had minstens een partner al eerder een echtscheiding gehad.
 • Vlaamse echtparen die in 2013 uit de echt scheidden, kozen in 57 procent van de gevallen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming. In Wallonië was dat maar 40 procent.
 • Van alle gescheiden Vlamingen blijft meer dan de helft langer dan tien jaar ongehuwd. Van alle ooit gehuwde veertigers en vijftigers is een op vijf gescheiden en ongehuwd gebleven, de zestigers bereiken 15 procent en ook onder zeventigplussers is ‘gescheiden zijn’ een zichtbare burgerlijke staat geworden.

Bron: De Standaard dd. 30/09/16, artikel geschreven door Veerle Beel.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be

Hoeveel kost een scheiding?

Er zitten kosten aan een scheiding…. maar u heeft ze zelf in de hand

Hoe duur een scheiding is, hangt vooral af van de keuzes die u maakt. U kunt een scheiding goedkoop, duur, duurder en allerduurst maken. Hoe meer wrok en hoe meer u wilt ‘winnen’, hoe meer de echtscheiding gaat kosten.

Komen u en uw ex-partner er samen of met de hulp van een erkend bemiddelaar uit, dan wordt uw scheiding veel minder duur dan dat elk van u beiden een advocaat aan het werk moet zetten. Lees meer

Schoolkeuze na echtscheiding.

Wie kiest de school als ouders uiteen zijn?

Ouders hebben wel eens discussies over de schoolkeuze. Het gaat dan over de ‘juiste’ school of het kiezen van de ‘gepaste’ studierichting voor hun kind. Voor gescheiden ouders of ouders-in-scheiding is dit vaak een meer dan heikel discussiepunt.

In ‘Moneytalk’ van de afgelopen week (12/09/16) besteedt Jan Roodhooft extra aandacht aan deze problematiek. Zelf deed ik dat al eerder in ‘Co-ouderschap en schoolkeuzes’. Toch wil ik graag dit artikel in Moneytalk delen omdat geschillen over schoolkeuze een grote impact hebben op  de kinderen zelf. Lees meer

Goed scheiden doe je niet in één dag

Dag van de Scheiding

Afgelopen vrijdag (9 september) was het in Nederland Dag van de Scheiding. Goed scheiden doe je natuurlijk niet in één dag, integendeel het is iets waar je best dagelijks werk van maakt. Daarom zette mediator Sissel Pemmelaar in Mies Magazine een aantal reminders op een rijtje. Ze hoopt op die manier ex-partners te helpen om steeds opnieuw het belang van de kinderen te laten primeren. Ook in mijn eigen artikels besteed ik geregeld aandacht aan dit zo belangrijke aspect (lees ook: Een vechtscheiding voorkomen).

Reminders

 • Vraag je niet steeds af of het wel goed was voor de kinderen dat jullie uit elkaar gaan, maar stel jezelf de vraag hoe doen we dat zó goed mogelijk.
 • Je ex pijn doen betekent meestal ook dat de kinderen de dupe zijn. Denk daar steeds bij na.
 • Neem geen overhaaste beslissingen. Als de emoties wat zijn gezakt, kom je tot betere afspraken.
 • Geef ook de ander de ruimte en tijd voor zijn of haar verwerkingsproces. Bedenk dat hij/zij emotioneel achter kan lopen.
 • Er bestaat geen standaard ouderschapsregeling en ouderschapsplan. Kijk samen wat het best bij jullie kinderen past. Een rechter kent jullie niet. Lees ook: Wat een bemiddelaar voor je kinderen kan doen.
 • Blijf in gesprek met je kind(eren). Luister goed om hun behoeftes en wensen te achterhalen. Zij geven zelf het beste advies.
 • Gun je kinderen beide ouders en laat hen nooit kiezen.
 • Zorg voor een goede sfeer en samenwerking. Hou de communicatie open. (lees ook: Scheiding: do’s-and-don’ts)
 • Regel de scheiding samen en laat een rechter niet beslissen. (lees ook: Scheiden zonder advocaat)
 • Ook al is jullie liefde als partners over gegaan, jullie liefde als ouders blijft altijd bestaan.

Met een beetje hulp van je bemiddelaar

scheiden en kinderenGemakkelijker gezegd dan gedaan, dat begrijp ik als familiaal bemiddelaar heel goed. Maar anderzijds kan ik niet genoeg benadrukken dat ‘goed scheiden’ of ‘constructief scheiden’ werkelijk kan ( cfr. Scheiden zonder strijden). Wilt u dat ook: (weer) leren communiceren met elkaar, verder kunnen als ouders die elkaar weer vertrouwen en in staat zijn om zo tot goede duurzame afspraken te komen, in het belang van de kinderen? De hulp van een bemiddelaar kan een positieve rol spelen in de respectvolle afhandeling van uw scheidingsprocedure.

Bron: twitter @PemmelaarFM en de 10 Gouden Regels om je kinderen goed door de scheiding heen te helpen  (Scheidingscafé Amsterdam, initiatief Pemmelaar Familie Mediation)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be

De grijze scheiding

Scheiden als 55-plusser

Afgelopen week verscheen er in Knack een artikel over wat scheiden doet met 55-plussers. De journalist stelt het boek ‘De (betere) grijze scheiding’ door bemiddelaar Wills Langedijk voor. Langedijk schreef dit boek omdat ze in haar bemiddelingspraktijk vaststelde dat het hier om een specifieke doelgroep gaat met eigen noden. Lees meer

Op vakantie… en dan scheiden (Deel 2)

Op vakantie … erna scheiden (2)

Heel wat partners starten de scheidingsprocedure op na een vakantie. Hoe dat komt belichtte ik in een vorige bijdrage. Als u en uw gezin dit meemaken dan is dat een heftige periode vol emoties. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Een helder hoofd houden in deze rollercoaster van gevoelens en emoties is niet evident. Toch moet er heel wat geregeld worden. Hoe pakt u dit aan? Lees meer

Een ouderschapsregeling wijzigen, kan dat?

Een ouderschapsregeling wijzigen.

Een ouderschapsregeling die ‘meegroeit’ of wijzigt naargelang het belang van de kinderen, dat zou ideaal zijn. Ouders hoeven daarvoor niet eens ‘nog vrienden te zijn’, gewoon het belang van de kinderen centraal stellen in de onderhandelingen is al voldoende. Een bemiddelaar kan hierbij als neutrale derde een cruciale rol spelen. Lees meer

Miserietaks of verdeelrecht bij beëindiging van uw relatie

Miserietaks of verdeelrecht

Wanneer partners beslissen om te scheiden, moet er ook overlegd worden wat er gebeurt met de (gezins)woning. Zoals u al eerder kon lezen in een vorig artikel ‘Huis in scheiding’, is een mogelijke optie dat één van beide partners de andere uitkoopt. Maar hoe zit dat nu precies met het verdeelrecht of ‘de miserietaks ’ die hierop betaald moet worden? Lees meer

Bird-nesting … wordt vervolgd

Bird-nesting…

In december 2015 schreef ik een artikel over een aparte vorm van co-ouderschap, namelijk bird-nesting (Een alternatieve vorm van co-ouderschap). Dat artikel werd toen overgenomen in Mies Magazine (Mens in een scheiding) en krijgt vanaf nu een vervolg. Blogster Martine gaat namelijk bird-nesting uitproberen en zal in Mies Magazine geregeld verslag uitbrengen van haar wedervaren. Lees meer

Scheiden en vakantie

Vakantietips voor ouders die hun kinderen ook na de scheiding een prettige vakantie gunnen

Kinderen die niet op vakantie kunnen door het gediscussieer van hun gescheiden ouders. Ruziënde ouders die op alle mogelijke manieren proberen elkaar te dwarsbomen in hun vakantieplannen. Dit zijn jaarlijks terugkerende verhalen over ex-partners die op die manier elkaar willen treffen. Helaas is dit vooral hartverscheurend voor de kinderen. Voor hen wordt die zomervakantie, waar ieder kind naar uitkijkt, een lange, ellendige periode… Lees meer

Samenwerken om een scheiding zorgvuldig te laten plaatsvinden….

Dat mensen uit elkaar gaan, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Waar je vroeger vrij jong trouwde, vervolgens kinderen kreeg en daarnaast wel 40 jaar bij dezelfde werkgever bleef werken, zo is onze loyaliteit vandaag de dag steeds meer aan het veranderen en ligt deze eens te meer bij de eigen ik. Het individualisme begint de overhand te nemen. Een verschuiving die plaatsvindt tussen generaties. En verschuivingen zullen zich blijven voordoen. Zo ook rondom scheiden. Op deze verschuivingen kunnen wij echter met elkaar ook de nodige invloed uitoefenen. Lees meer

Het nieuwe normaal.

(x,y) -> x,y

In één van zijn tweewekelijkse columns in De Standaard (25/05/2016) schrijft Peter De Lobel een treffend stukje over koppels die uiteengaan. Hij maakte dat het afgelopen jaar maar liefst zes keer mee in zijn nabije omgeving. Het doet hem denken aan zijn eigen (ellendige) ervaring met de scheiding van zijn ouders en hoe het hem vijftien jaar heeft gekost om te beseffen dat het bij hem niet zo hoeft te gaan. Ook merkt hij op dat scheiden vandaag nog wel gepaard gaat met veel emotie, maar dat het er toch heel wat pragmatischer aan toegaat.

Normaal is niet meer normaal

normaal - scheiding - kinderenZijn aandacht wordt vaak getrokken door de kinderen. Ze lopen er, zeker in het begin van de scheiding, wat verloren bij: van papa naar mama en dan weer terug is immers een ‘systeem’ dat je niet zomaar in een vingerknip realiseert. Want ‘wat gewoon was, is ineens niet meer gewoon’. Zodra je ‘in aparte huizen, andere sporen en nieuwe levens van elkaar wegsnelt’ is ‘normaal niet meer normaal’. Maar na verloop van tijd en met veel geduld en aandacht, kan er wel een ‘nieuwe normaal’ ontstaan. En wie weet, misschien zelfs een betere…

Bron:. Peter De Lobel, (X,Y) in De Standaard (25/05/2016)


normaal - scheidingwww.samenbemiddelen.be

Vaderdag … bewaar je cadeautje maar tot volgende week.

Vaderdag … een bijzondere dag.

Het is bijna vaderdag. Voor jonge kinderen is dat, net als moederdag, een heel bijzondere dag. Maar wat als je ouders gescheiden zijn en je die dag net niet bij papa bent? Dat is voor kinderen heel moeilijk, zeker als ze nog heel jong zijn. Ze hebben immers op school of in de crèche heel intensief gewerkt aan een verrassing voor papa. Lees meer

Scheiden zonder strijden

Divorce partyplanner gezocht…

In Knack van deze week verscheen het artikel ‘Scheiden zonder strijden’. Hierin lezen we 2 getuigenissen van koppels die erin slaagden om constructief te scheiden. De liefde was op, dus de relatie stopte. Dat gebeurde op een respectvolle manier: de koppels gingen uit elkaar, maar bleven elkaar wel zien als vrienden en als co-ouders. Lees meer