Hoe verloopt bemiddeling

Hoe verloopt bemiddeling?

Het bemiddelingstraject omvat verschillende stadia:

  • Verkennend gesprek

In dit eerste gesprek krijgt elke partij tijd en ruimte om zijn verhaal te doen. Als erkend bemiddelaar zal ik hier in eerste instantie vooral luisteren en proberen inzicht te krijgen in het probleem. Vervolgens bekijken we samen wat ik voor u kan doen en spreken we verder concreet af.

Het is de bedoeling dat beide partijen aanwezig zijn bij dit bemiddelingsgesprek. Op die manier wordt mijn rol als neutraal en dus onpartijdig bemiddelaar gegarandeerd.

  • Verschillende besprekingen

In de volgende gesprekken probeer ik de communicatie tussen de partijen open en constructief te laten verlopen. Ik begeleid u in het vinden van een evenwichtige en duurzame oplossing.

Wanneer de standpunten nog niet te veel verhard zijn en er een grote bereidheid is tot communicatie, kunt u in 3 à 4 bemiddelingssessies tot een akkoord komen. Echter hoe bemiddeling verloopt hangt nauw samen met de wil van de partijen om tot een akkoord te komen.

  • Opstellen van deelakkoorden/eindakkoord.

Zo stel ik bij scheidingsbemiddeling een scheidingsovereenkomst op waarin de overeengekomen regelingen omtrent ouderschap, roerende en onroerende goederen vervat worden.

  • Indienen bij de rechtbank en/of notaris van de bereikte akkoorden.

In geval van scheidingsbemiddeling maakt men wel het onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden.

Hoe verloopt bemiddeling voor gehuwden:Hoe verloopt bemiddeling

Indien u al meer dan 6 maanden niet meer samenwoont, en dus een aparte domicilie hebt, hoeft u niet naar de rechtbank. De doorlooptijd tussen de indiening bij de rechtbank en de effectieve scheiding neemt dan ongeveer 3 maanden in beslag.

In alle andere situaties moet u eenmaal samen voor de rechtbank verschijnen. De doorlooptijd hier bedraagt ongeveer 4 maanden (afhankelijk van rechtbank tot rechtbank).

Hoe verloopt bemiddeling voor samenwonenden:

Een overeenkomst tussen de ex-partners volstaat hier.

Als jurist-bemiddelaar adviseer ik hier toch om de afspraken over de kinderen door de rechtbank te laten bekrachtigen. Een gehomologeerde ouderschapsovereenkomst is immers afdwingbaar en geeft alleszins meer zekerheid.